(057) 392-15-78
(057) 706-39-66

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ЛІПЛЕННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії КЗОЗ «ХОМК»

_______________Е.В. Хомченко

«____» __________ 2018 р.

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ЛІПЛЕННЯ

(творчий конкурс)

на спеціальність221 Стоматологія

для абітурієнтів з базовою та повною загальною середньою освітою

до Комунального закладу охорони здоров'я «Харківський обласний медичний коледж»

у 2018 р.

Програму розглянуто та затверджено

на спільному засіданні ЦК стоматологічних дисциплін

КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж»,

кафедри образотворчого мистецтва та

художньої праці Харківської гуманітарно-педагогічної академії


Протокол № __ від "__"березня 2018 р.

Голова приймальної комісії КЗОЗ «ХОМК» Е.В.Хомченко

Доцент кафедри образотворчого та декоративного

мистецтва Харківського національного університету

будівництва та архітектуриП.О.Дзюбенко

Викладач-методист, викладач вищої категорії

КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж»Т.Ю.Уманська

Програма складена:

-викладачем-методистом, викладачем вищої категорії стоматологічних дисциплін КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» Хомченком Е.В.

-доцентом кафедри образотворчого та декоративного мистецтваХарківського національного університетубудівництва та архітектури Дзюбенко П.О.

-викладачем-методистом, викладачем вищої категорії КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» Уманською Т.Ю.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Творчий конкурс і порядок зарахування на спеціальність221 Стоматологія спеціалізація “Стоматологія ортопедична”проводиться згідно з "Правилами прийому до КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» у 2018 році".

Програму творчого конкурсу з ліплення для абітурієнтів з базовою загальною середньою та повною загальною середньою освітою побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з біології, геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих з предмету "Образотворче мистецтво". Програма охоплює широке коло навчально-виховних завдань по перевірці:

-мануальних здібностей вступників;

-вмінь систематизовано і цілеспрямовано зорово сприймати натуру (модель зуба);

-вмінь відтворювати в виконаній роботі точну копію зразка.

Абітурієнт повинен мати достатній рівень знань та мануальних навичок з предметів біологія, геометрія, образотворче мистецтво.

Абітурієнт повинен знати:

з предмету біологія– групи зубів;

- будову зуба та її особливості;

- поверхні зуба;

- морфологічні утворення таїх просторове розташування;

- взаєморозташування структур зуба.

з предмету геометрія – геометричні побудови;

-основи стереометрії;

- площі та об’єми фігур;

- паралельність прямих та площин;

- перпендикулярність прямих та площин;

з образотворчого мистецтва – графіку;

- живопис;

- скульптуру.

Абітурієнт повинен вміти:

з предмету біологія: відображати форму моделізуба.

з предмету геометрія: - здійснювати геометричні побудови;

- взаєморозміщувати прямі, площини, кути у просторі;

-відображати об’єми, поверхні об’єктів, площі поверхонь.

з образотворчого мистецтва: володіти прийомами та навичками ліплення об’ємних фігур з пластиліну.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Екзаменаційна робота з ліплення виконується за варіативними завданнями (зразками), які відтворюють анатомічні особливості зубів людини.

Відтворення моделі зуба з пластичного матеріалу здійснюється за зразком (гіпсова модель).

При ліпленні моделі зуба за зразком необхідно:

продемонструвати - навички роботи з пластичним матеріалом

- уміння підготувати блок до моделювання

- навички моделювання зуба за його контурами таоформлення вестибулярної, апроксимальних, язичної (піднебінної) та оклюзійної поверхонь.

відтворити - форму

- рельєф

- фактуру

передати - пропорції

- габаритні розміри

- пластичні особливості

Абітурієнт повинен виконати копію (співвідношення 1:1)моделі зуба в залежності від його групи:

- центральний різець верхньої та нижньої щелеп,

- боковий різець верхньої та нижньої щелеп,

- ікло верхньої та нижньої щелеп,

- перший малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

- другий малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

- перший великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

- другий великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ,

НЕОБХІДНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ЛІПЛЕННЯ (творчого конкурсу)

1.Пластилін – 1 блок (висота 10 см, ширина 6 см).

2.Моделювальні інструменти (стеки, шпателі).

3.Дощечка для ліплення стандартна.

4.Клейонка господарська стандартна.

5.Рушник господарський (серветка).

6.Ємність для води.

Рекомендована література

1.С.В. Дмитриенко, А.И. Краюшкин, М.Р. Сапин «Анатомия зубов человека», Москва,«Медицинская книга», 2000.

2.С.В. Дмитриенко, А.И. Краюшкин «Частная анатомия постоянных зубов», Волгоград,1998.

3.Е.А. Магид, Н.А. Мухин, Е.Е. Маслак «Фантомный курс терапевтической стоматологии» (Атлас), Москва,«Медицина», 1980.

4.С.С. Михайлов «Анатомия человека», Учебник, Москва, Медицина, 1984.

5.В.А. Липченко, Р.П. Самусев «Атлас нормальной анатомии человека», Москва, Медицина, 1989.

6.О.М. Недорізанюк, В.С. Тарасюк, В.С. Компанець, Л.С. Дякова «Анатомія щелепно-лицевого відділу голови людини», Київ, Здоров’я, 1993.

7.М.Д. Король, Л.С. Коробєйніков, Д.Д. Кіндій, В.В. Ярковий, П.М.Скрипніков «Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату», Полтава, 2002.

8.О.В. Погорєлов «Геометрія: Стереометрія», Київ«Освіта», 1995.

9.А.И.Грузин, О.Е.Нелина «Геометрия». Система опорных фактов, Харьков, «Мир детства», 2000.

10.Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров «Геометрія», Київ,«Генеза», 2012.

11.А.М. Соловьев, А.М. Серов, А.М. Кузнецов и др.. Рисунок «Практическое руководство»,Москва,«Искусство», 1965г.

Критеріїоцінювання

роботи на творчому конкурсі з ліплення

зі спеціальності 221 Стоматологія

(для абітурієнтів з базовою та

повною загальною середньою освітою)

Творчий конкурс з ліплення передбачає відтворення абітурієнтом моделей геометричних фігур та моделі зуба за зразками.

Роботи на творчому конкурсі з ліплення оцінюються за 12-бальною системою (для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою) та за 200-бальною системою (для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою).

При оцінюванні робіт враховується:

-рівень володіння технікою ліпленнямоделей зубів з пластиліну;

-вміння відтворювати форму, рельєф, фактуру, пропорції, пластичні особливості, габаритні розміри зразків;

-вміння передавати пропорційні співвідношення форм моделей зубів;

-вміння відтворюватив роботі точні копії зразків.

Рівень мануальних навичок абітурієнта оцінюється як високий, достатній, середній та початковий. Початковий рівень, що відповідає 1, 2, 3 балам для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою та 100-123 балам для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою, вважається недостатнім.

Високим рівнем вважається:

-виявлення відмінних мануальних здібностей абітурієнта;

-демонстрація вмінь систематизовано і цілеспрямовано зорово сприймати натуру (модель зуба);

-наявність здатності використовувати знання з геометрії та біології при відтворенні зразків;

-виконання завдання у повному обсязі;

-відтворення точної копії зразка в пластиліні .

Достатнім рівнем вважається:

виконання завдання у повному обсязі, але з 1-3 незначними помилками, які полягають у порушенніпередачі фактури та рельєфу.

Середнім рівнем вважається:

виконання завдання з 1-3 грубими (значними) помилками, які полягають у порушенні передачі маси, габаритних розмірів, пропорцій, фактури, наявних рельєфів моделі зуба.

Початковим рівнем вважається:

невиконання завдання (або виконання його не в повному обсязі, при наявності грубих помилок) тавідсутність передачі маси, габаритних розмірів, форми, пропорцій, рельєфу, фактури, пластики моделі зуба.

Голова предметної екзаменаційної комісіїТ.Ю.Уманська

Відповідальний секретар

приймальноїкомісії КЗОЗ «ХОМК»О.В.Калуцька